Narodowy Bank Polski

Instrumenty makroostrożnościowe

Zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym instytucje są zobowiązane utrzymywać bufor zabezpieczający w wysokości 2,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (tzw. CRR).

Implementacja bufora zabezpieczającego następuje stopniowo:

okres wysokość bufora zabezpieczającego
od 1.01.2016 do 31.12.2017 1,25%
od 1.01.2018 do 31.12.2018 1,875%
od 1.01.2019 2,5%

Komisja Nadzoru Finansowego, po zasięgnięciu opinii KSF-M, zidentyfikowała następujące inne instytucje o znaczeniu systemowym i nałożyła na nie odpowiednie bufory:

2022

Instytucja o znaczeniu systemowym Wysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 2,00%
Santander Bank Polska SA 1,00%
Bank Polska Kasa Opieki SA 1,00%
ING Bank Śląski SA 0,50%
mBank SA 0,50%
Bank Handlowy w Warszawie SA 0,25%
BNP Paribas Bank Polska SA 0,25%
Bank Millennium SA 0,25%
Bank Polskiej Spółdzielczości SA 0,25%
SGB – Bank SA 0,25%

Instytucje systemowo ważne zidentyfikowane przez KNF w 2022 r.  

2021

Instytucja o znaczeniu systemowym Wysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 1,00%
Bank Polska Kasa Opieki SA 0,75%
Santander Bank Polska SA 0,75%
ING Bank Śląski SA 0,75%
mBank SA 0,50%
Bank Handlowy w Warszawie SA 0,25%
BNP Paribas Bank Polska SA 0,25%
Bank Millennium SA 0,25%
Bank Polskiej Spółdzielczości SA 0,10%
SGB – Bank SA 0,10%

Instytucje systemowo ważne zidentyfikowane przez KNF w 2021 r.  

2020

Instytucja o znaczeniu systemowym Wysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 1,00%
Santander Bank Polska SA 0,75%
Bank Polska Kasa Opieki SA 0,75%
mBank SA 0,50%
ING Bank Śląski SA 0,50%
Bank Handlowy w Warszawie SA 0,25%
BNP Paribas Bank Polska SA 0,25%
Bank Millennium SA 0,25%
Bank Polskiej Spółdzielczości SA 0,10%
SGB – Bank SA 0,10%

Instytucje systemowo ważne zidentyfikowane przez KNF w 2020 r.  

2019

Instytucja o znaczeniu systemowym Wysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 1,00%
Santander Bank Polska SA 0,75%
Bank Polska Kasa Opieki SA 0,75%
mBank SA 0,75%
ING Bank Śląski SA 0,50%
Bank Handlowy w Warszawie SA 0,25%
BNP Paribas Bank Polska SA 0,25%
Bank Polskiej Spółdzielczości SA 0,10%
SGB – Bank SA 0,10%

Instytucje systemowo ważne zidentyfikowane przez KNF w 2019 r.  

2018

Instytucja o znaczeniu systemowym Wysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 1,00%
Bank Polska Kasa Opieki SA 0,75%
Bank Zachodni WBK SA 0,50%
ING Bank Śląski SA 0,50%
mBank SA 0,50%
Bank BGŻ BNP Paribas SA 0,25%
Bank Handlowy w Warszawie SA 0,25%
Deutsche Bank Polska SA 0,25%
Alior Bank SA 0,25%
Bank Polskiej Spółdzielczości SA 0%
SGB – Bank SA 0%

Instytucje systemowo ważne zidentyfikowane przez KNF w 2018 r.  

2017

Instytucja o znaczeniu systemowym Wysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 0,75%
mBank SA 0,75%
Bank Polska Kasa Opieki SA 0,50%
Bank Zachodni WBK SA 0,50%
ING Bank Śląski SA 0,50%
Bank Handlowy w Warszawie SA 0,25%
Bank Millennium SA 0,25%
Bank BGŻ BNP Paribas SA 0,25%
Deutsche Bank Polska SA 0,25%
Getin Noble Bank SA 0,25%
Bank Polskiej Spółdzielczości SA 0%
SGB – Bank SA 0%

Instytucje systemowo ważne zidentyfikowane przez KNF w 2017 r.  

2016

Instytucja o znaczeniu systemowym Wysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 0,75%
Bank Polska Kasa Opieki SA 0,75%
mBank SA 0,50%
Bank Zachodni WBK SA 0,50%
ING Bank Śląski SA 0,50%
Bank Handlowy w Warszawie SA 0,25%
Bank Millennium SA 0,25%
Bank BGŻ BNP Paribas SA 0,25%
Raiffeisen Bank Polska SA 0,25%
Getin Noble Bank SA 0,25%
Bank Polskiej Spółdzielczości SA 0%
SGB – Bank SA 0%

Instytucje systemowo ważne zidentyfikowane przez KNF w 2016 r.  

Metodologia

Procedura identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym (Dokument KNF 2022)  

Skrócony opis metod służących ocenie nadzorczej przy identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym (Dokument KNF 2019)  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz.U. 2020 poz. 473) od 19 marca 2020 r. uchylony został obowiązek utrzymywania bufora ryzyka systemowego.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bufora ryzyka systemowego  


Od 1 stycznia 2018 r. obowiązywał instrument makroostrożnościowy – bufor ryzyka systemowego (BRS) w wysokości 3%, który miał zastosowanie wobec wszystkich ekspozycji znajdujących się na terenie Polski. Bufor ryzyka systemowego został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. (Dz.U.2017 poz.1776).

Bufor ryzyka systemowego miał na celu zapobieganiu i ograniczaniu długoterminowego niecyklicznego ryzyka systemowego, które może spowodować negatywne konsekwencje dla systemu finansowego i gospodarki kraju.

Celem wprowadzenia BRS w Polsce było zapewnienie zachowania odporności banków na negatywne zjawiska dzięki utrzymywaniu przez nie odpowiednich poziomów kapitałów. Z kolei konieczność utrzymania wysokich poziomów zasobów kapitałowych w systemie bankowym wynikała z ryzyka systemowego związanego z sytuacją w otoczeniu polskiej gospodarki i możliwością wystąpienia negatywnych zjawisk szokowych o charakterze zewnętrznym.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie bufora ryzyka systemowego  

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję