Narodowy Bank Polski

Droga Awaryjna

Aplikacja DRAW

Aplikacja DRAW realizuje obsługę tzw. drogi awaryjnej składania zleceń płatniczych na informatycznych nośnikach danych, udostępniając alternatywną względem kanału „on-line” systemu NBE, drogę składania zleceń płatniczych. Wykorzystywana jest w przypadku braku dostępu do kanału „on-line” systemu NBE, spowodowanego jego niedostępnością lub problemami telekomunikacyjnymi.

Dodatkowo umożliwia podpisanie plików importowych (w szczególności tych zawierających większą liczbę zleceń) zanim te zostaną zaimportowane „on-line” do systemu NBE.

Zadania realizowane przez aplikację DRAW to:

  • wczytanie zleceń płatniczych przygotowanych w systemie księgowym klienta, wraz z podstawową weryfikacją struktury pliku oraz zleceń w nim zawartych,
  • prezentacja wczytanych z pliku zleceń płatniczych,
  • umożliwienie użytkownikom podpisania pliku ze zleceniami,
  • umożliwienie użytkownikowi zaszyfrowania podpisanego pliku i zapisania go we wskazanej przez niego lokalizacji celem złożenia w oddziale okręgowym NBP.

Tryb składania zleceń płatniczych na informatycznym nośniku danych opiera się na założeniu, że użytkownik dysponuje zleceniami utworzonymi w używanym w ramach klienta systemie zewnętrznym (np. system finansowo-księgowy, płacowy etc.), który to system potrafi zapisywać (eksportować) zlecenia w pliku tekstowym – w jednym z obsługiwanych w ramach systemu NBE formacie. Plik ze zleceniami jest następnie odpowiednio przygotowywany (podpisywany oraz szyfrowany) w ramach aplikacji DRAW, po czym może być przekazany na informatycznym nośniku danych do oddziału okręgowego NBP obsługującego klienta. W oddziale zlecenia zawarte w dostarczonym przez upoważnionego pracownika klienta pliku zostają wczytane w systemie księgowym NBP.

Aplikacja DRAW dostępna jest do pobrania w systemie NBE w zakładce „Administracja” >> „Aplikacja drogi awaryjnej”.