Narodowy Bank Polski

Bankowość elektroniczna NBP

Ogólne informacje o systemie NBE

System Bankowości elektronicznej NBP (NBE) wspomaga obsługę rachunków bankowych, wykonywaną przez NBP na podstawie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o finansach publicznych.

NBE to rozwiązanie mobilne, wydajne i spełniające wysokie standardy bezpieczeństwa.

Udostępnienie funkcjonalności systemu NBE odbywa się w kanale www przez przeglądarkę internetową oraz w kanale mobilnym na urządzeniach przenośnych (np. smartfon, tablet).

Nowoczesny interfejs użytkownika, zbudowany w oparciu o aktualne rozwiązania technologiczne dla aplikacji internetowych, zapewnia wygodny i intuicyjny dostęp do funkcji oraz danych systemu. NBE spełnia wymagania międzynarodowych standardów bezpieczeństwa w zakresie transmisji danych, ochrony dostępu do danych, bezpieczeństwa transakcji oraz ochrony sesji pracy z systemem.

Poza standardowymi usługami bankowymi Narodowy Bank Polski, poprzez kanał NBE świadczy inne usługi, w szczególności:

 • bankowość mobilną (kanał zdalnego dostępu do rachunku bankowego),
 • obsługę zlecenia wypłaty gotówki w oddziale okręgowym NBP,
 • obsługę zlecenia wypłaty gotówki w zastępczej obsłudze kasowej (ZOK) w ING Banku Śląskim S.A. oraz PKO BP S.A.,
 • obsługę formularza dowodu wpłaty w ZOK w ING Banku Śląskim S.A., PKO BP S.A., oraz w placówkach Poczty Polskiej S.A.,
 • obsługę zlecenia elektronicznej wypłaty gotówki w bankomacie z użyciem telefonu komórkowego,
 • obsługę kart debetowych,
 • obsługę wniosków,
 • obsługę lokat terminowych,
 • obsługę zlecenia żądania odwołania płatności SEPA,
 • kalkulator walutowy umożliwiający przeliczanie walut z zastosowaniem kursów ogłaszanych przez NBP,
 • kalkulator odsetkowy wykorzystywany do symulacji odsetek od lokat,
 • obsługę informacyjną klienta.

System NBE realizuje potrzeby klientów Narodowego Banku Polskiego w zakresie obsługi rachunków bankowych, a główne korzyści związane z jego użytkowaniem to:

 • ciągłość obsługi klientów NBP w trybie 24/7/365 w zakresie składania zleceń płatniczych oraz obsługi zapytań,
 • alternatywne sposoby dostępu do wybranych produktów i usług bankowych: kanał www, kanał mobilny, droga awaryjna,
 • uproszczona architektura rozwiązania po stronie klienta (jedna aplikacja NBE),
 • intuicyjny, ergonomiczny oraz przyjazny użytkownikowi interfejs, zgodny z szatą graficzną NBP,
 • dostęp do wersji szkoleniowej NBE oraz e-learning.

Narodowy Bank Polski zapewnia użytkownikom systemu NBE wsparcie serwisowe w zakresie obsługi systemu i rachunku bankowego, dostępne:

 • drogą telefoniczną: +48 801 111 000,
 • mailową: helpdesk@nbp.pl oraz
 • bezpośrednio w systemie NBE.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z funkcjonalnościami oraz zasadami działania systemu NBE, przed podpisaniem umowy rachunku bankowego. W tym celu należy skorzystać z wersji edukacyjnej systemu, udostępnionej pod adresem https://enbe.nbp.pl. Dane autoryzacyjne niezbędne do zalogowania dostępne są w oddziale okręgowym NBP, prowadzącym Państwa rachunki bankowe.