Narodowy Bank Polski

Ochrona danych osobowych

Informacja

Narodowy Bank Polski zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NBP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie NBP.