Narodowy Bank Polski

Wymagania techniczne dla stacji roboczych

Minimalne wymagania systemowe

Stacje robocze, na których uruchamiany będzie system NBE muszą spełniać poniższe minimalne wymagania sprzętowo-systemowe:

 • system operacyjny Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11 z zainstalowanymi najnowszymi aktualizacjami
 • karta graficzna pracująca w rozdzielczości ekranu min. 1366 x 768 px,
 • port USB do podłączenia czytnika kart procesorowych lub zintegrowany czytnik,
 • dostęp do połączenia internetowego,
 • przeglądarka internetowa (dowolna z poniższych):
  • Microsoft Edge (oparta na Chromium - silnik Blink) od wersji 85,
  • Mozilla Firefox od wersji 70,
  • Google Chrome od wersji 70,
  • Opera od wersji 70,
 • zainstalowane środowisko uruchomieniowe JAVA (JRE) 32-bit – okresowo aktualizowane:
 • dodatkowe oprogramowanie:
  • przeglądarka plików PDF.

Zalecane wymagania systemowe

Zaleca się aby stacje robocze, na których uruchamiany będzie system NBE, spełniały poniższe wymagania sprzętowo-systemowe:

 • system operacyjny Windows 10 lub Windows 11 z zainstalowanymi najnowszymi aktualizacjami,
 • karta graficzna pracująca w rozdzielczości ekranu 1920 x 1080 px,
 • port USB do podłączenia czytnika kart procesorowych lub zintegrowany czytnik,
 • dostęp do połączenia internetowego,
 • przeglądarka internetowa w najnowszej wersji oraz ich okresowa aktualizacja (dowolna z poniższych):
  • Microsoft Edge (oparta na Chromium - silnik Blink),
  • Mozilla Firefox,
  • Google Chrome,
  • Opera,
 • zainstalowane środowisko uruchomieniowe JAVA (JRE) 32-bit – okresowo aktualizowane:
 • dodatkowe oprogramowanie:
  • przeglądarka plików PDF.